برو


زود است که بمانی و مستقر شوی
برو جوانک
برو ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب