انتظار

اینجا 
لمیده ترین زن بی خیال 
با صدای باد 
می دود نگاهش به راه 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب