سراب

زیر لب می گفت سراب است آقا! سراب  
و دور می شد ..

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب