کو مرهمی

می توانم حتی از همین کمر درد ساده بمیرم 
نه 
نه اینکه کشنده باشد
اینجا
فریاد رسی نیست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب