سه‌شنبه، آذر ۲۱

که مپرس

کی آذر تمام می شود، دوش بگیریم گرد آذر را بتکانیم و برود 
خوش بمانیم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر