شب های روشن

اینجا سرد است 
انگار 
شهر مرده است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب