سکوت شعر

زن 
شعری شد نگفتن را 
ساعت 
به وقت ِ نیمه شب ِ سکوت بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب