همون موقع

همون موقع که تلفن ها رو از پالس به تن تغییر دادیم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب