می گذرد

روز شمار ِ نبودن است 
طاقت بیاور مرا
ببین 
چه خوب زنده ام هنوز

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب