جمعه، آذر ۱۷

روشن باش و روشنایی ببخش

روشن که باشی 
با اشک
یا
بدون اشک
یا خاموشت می کنند 
یا تمام می شوی 
اما
روشنایی که ببخشی 
با درد 
یا 
بدون درد
آغاز می شوی
یا روشن می کنی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر