جمعه، آذر ۱۷

داغ دیدگان عزادارند

آری عزیز جانم 
هیچ چیز ماندگار نمی ماند 
دور شو که دلتنگی اینجا 
آوار می شود بر دلت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر