داشت و برداشت

شخم می زنم خاطراتم را 
یادت
جوانه می زند در خاطرم
نبودنت
آتش می پاشد به دلم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب