جمعه، آذر ۱۷

با دلارامی مرا خاطر خوش است . کز دلم یک باره برد آرام را‎

همیشه کسی هست که راز آرامشت را در جمله ای برملا کند.

خوب آتش می زند و با نفسی خاموش می کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر