استبداد نارنجی

پادشاه می شدیم
امیدوار
می گفتیم
هرکس پایان ماه آذر را به ما خبر دهد به او مژدگانی خواهیم داد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب