تفاوت فرهنگی

بجای "با نمک" می گویند "کشمشی"

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب