شبهای بیمارستان روشن است 2

مادر را
درد 
از هوش برده بود 
کودک 
به غریزه 
سرنگ
می مکید 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب