پنجشنبه، بهمن ۱۲

وای بر من

وسط شرایط مزخرف زندگی به طرز عجیبی بی دلیل خوشحال می شوم 
مثل همان دخترک که با پا دانه های آلوچه را کنار پایه ی میز پنهان می کند 
اما رنگ آلبالویی لبانش را فراموش کرده است و از نگاه معلم خنده اش می گیرد.
وای اگر معلم روزش خوب نباشد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر