نگرانی و بی تفاوتی که اینبار نمی شود

جز فرسایش ِ قلم 
چه مرهمی ست تحمل ِ بودن را؟

انتظار سخت ترین مرحله ی بازی همیشگی مان است  ... و من معمولا انتظار را به بی تفاوتی می کشانم که خفه اش کرده باشم که خود خفه می شوم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب