سیب

زنی 
نگاه 
گره کرده به حاشیه ی رودخانه
پیر می شود 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب