پنجشنبه، بهمن ۱۲

خوب می دانی

نه آقا 
تقویم نه
به روایت قهوه های سررفته روی اجاق 
انکار ِ انتظار 
دیوانگی است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر