جمع اضداد

مرد درون می گفت 
برای اقرار به این اشتیاق 
بی اندازه زنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب