پنجشنبه، بهمن ۱۲

جمع اضداد

مرد درون می گفت 
برای اقرار به این اشتیاق 
بی اندازه زنم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر