رسم بی رسمی

غصه نخور جوانک 
شاید بی تفاوتی هم نوعی نگرانی باشد 
 دنیا هر روز تغییر می کند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب