پنجشنبه، بهمن ۱۲

رسم بی رسمی

غصه نخور جوانک 
شاید بی تفاوتی هم نوعی نگرانی باشد 
 دنیا هر روز تغییر می کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر