مرز

زنی در من 
فریاد ِ ترسش 
می خراشد 
حنجر ِ دل را ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب