چهارشنبه، دی ۲۰

هی یار

به وصلت مومنم 
هرچند در فالم نیایی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر