تو

زنی هست 
که در خواب هایش آواز می خواند 
و بوسه را 
با "تو" تمرین می کند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب