رازهای برملا

آغوش باز کن که این حجم ِ دلتنگی را
هیچ انسانی یارای فرونشاندن نیست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب