پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2013

زمستان بهاری یا بهار زمستانی؟

زنی بود که درد را حُسن ِ تعبیر ِ مادر شدن می‌دید

هزار وعده‌ی خوبان

خوب می دانم
زمستان را هم به وعده ی آمدنت زمین گیر کرده ای 
تو در جیب هایت کمی بهار نداری؟

تضاد

تصویر
خانه در تسخیر بهار است
زمستان ؛ شورشی خیابانی دارد

بینایی - ژوزه ساراماگو

سگ با شتاب از اتاق بیرون آمد. صورت صاحب خود را بوئید و لیسید. بعد سرش را به طرف آسمان برد و زوزه ای ممتد کشید. گلوله سوم صدای او را هم برید. یکی از نابینایان از آن یکی پرسید : -«شما صدایی نشنیدید؟» 
دیگری جواب داد: «صدای شلیک سه تیر شنیدم ... صدای زوزه سگی را هم شنیدم که بعد از تیر سوم بریده شد... اما خوشبختانه قادر به شنیدن صدای زوزه‌ی سگ‌های دیگری هستم...»

من چیزی از هنر معاصر نمی دانم 2 ( بخش دوم عکس‌ها)

تصویر
Solo exhibition by Tony Oursler "agentic iced etcetera"
Aitia, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist Starlight, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist

من چیزی از هنر معاصر نمی دانم

تصویر
نه اینکه در هنر کلاسیک سررشته ای داشته باشم اما این هنرهای معاصر و مفهومی تنها می تواند این مفهوم را به من برساند که من یا هنرمند آثار هیچ چیز حالیمان نیست و معمولا برای جلوگیری از افسردگی و له شدن اعتماد به نفس سعی می کنم تکیه ام روی قسمت دوم باشد که حتما هنرمند مشکل روحی روانی داشته و آدم سالم وقتش را صرف این کارها (سعی کردم ننویسم مزخرفات) نمی کند و این احساس ازدیدن نمایشگاه هنرهای معاصر بیشتر شده ... دیدن تابلوهایی که بعد از کشیدن،  نقاش رنگ سیاه را روی تمام تصویر پاشیده است یا دیدن مجسمه های بی سر و ته ، شنیدن صدای وحشتناک و بد ِ ساز، تنها آشفتگی ، اضطراب و ترس را به ذهن می آورد که البته خوش بینانه اش این است که هنرمند همین قصد را داشته است که اگر هم صحیح باشد باز هم به نظر من هنرمند آزار دارد !
تلفیق احساسات و فناوری در اتاقی که پر از احجامی است که چشم ها را نمایش می دهند ، حسی غریب وقتی می توانی تصویر داخل چشم ها را ببینی و صداهایی عجیب که باعث می شوند سریعتر اتاق را ترک کنی ...
بخش "تمام اشرار عالم" که در ابتدا فکر می کنی که هنرمند چقدر صبور و با حوصله تک تک آدمک ها…