سه‌شنبه، فروردین ۶

هزار وعده‌ی خوبان

خوب می دانم
زمستان را هم به وعده ی آمدنت زمین گیر کرده ای 
تو در جیب هایت کمی بهار نداری؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر