هزار وعده‌ی خوبان

خوب می دانم
زمستان را هم به وعده ی آمدنت زمین گیر کرده ای 
تو در جیب هایت کمی بهار نداری؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب