دوشنبه، اردیبهشت ۹

نگو حواسم نیست

قصه‌ی مادر شدن برای من همان قصه‌ی مبصر کردن شاگرد تنبل کلاس است ... نگو حواسم نیست 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...