دل سرگشته

چطور می شود
 با من باشی و دلتنگت نباشم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب