جمعه، بهمن ۱۷

که برون در چه کردم؟

در دیر می زدم من ، ز درون صدا برآمد 
که درآی، ای عراقی، که تو خود حریف مایی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر