چهارشنبه، شهریور ۲۴

اقرب من حبل الورید

موشکافانه 
صبح به صبح 
سرنگِ امید در دست 
دنبال ِرگ حیات می گشت 


هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...