ارباب حاجتيم و شادي و غممان توامان

انسان بود 
به آني 
آن سان مي شد. 

جميع اضدادش مي خوانيد؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب