جمعه، فروردین ۱۱

قلمم

کاش این قلم 
قرارم در کنارت را 
می نوشت
نه 
بی قراری  ِ با تو و بی تو بودن را ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...