پنجشنبه، فروردین ۱۰

آن زن ِ تنها

زنی تنها 

در بالادست ِ کوه 

به خاطرات رفته اش 

خیره مانده است ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به زن تنها:
در بالای کوه،مجال اندیشه ست نه بازگویی خاطرات
بالای کوه باید نشست و به باد گیسوی اندیشه را
حتا به باد داد؛لحظه سکوت ناب را
بالای کوه،حرمت دارد


دیگری بی ربط ولی نگران

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...