پنجشنبه، فروردین ۱۰

بهار هم رسید

بهار هم از پس ِ روزها رسید

و من 

هنوز هم در کوچه های پاییز 

پی ِ تو می گردم ...


هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...