جمعه، فروردین ۱۱

خسته ام

خسته ام از سکوت 
دلم لک زده 
برای یک حرف ِ مشترک 
خنده ای دو نفره 
یک دوستت دارم ِ ساده 

تو برگرد ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...