جمعه، فروردین ۱۱

این بار تو بگو ...

حرفی که به زبان نمی آید 
بغضی که اشک نخواهد شد
سکوتی در انتظار ِ فریاد ِ هرگز
بی خبر از فردای ِ بی سرانجامی
نگاه ؛ خیره به چشمی بی تفاوت
مبتلا به بلاتکلیفی
....
این بار تو بگو 

من 
لال مانده ام 

اما 
قضاوتم نکن ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...