پنجشنبه، فروردین ۱۰

غم نوشت

خوش به حال ِ تو 

گاه دلخوری و عصبانیت 

می توانی 

حرص ات را 

با نیروی مردانه ات 

روی بطری ِ آب خالی کنی 

و من 

تنها با نگاه به او

له می شود تمام تنم 

از درد ِ غصه ات ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...