چهارشنبه، فروردین ۲۳

اینجا پر از کاش است

کاش زمان بر می گشت 
کاش خاطرات ِ بد محو می شد 
کاش دلت نرم می شد 
کاش 
کاش 
کاش بودی و این کاش ها را از زمین برمی داشتی ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...