دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

درد ؛ فهمیدن ِ درد داشتن است

دلسوزی 
ویران می کند ...

اصلا گیرم که رگم هم پیدا نشد 
و کلی درد کشیدم 
خب که چه ؟
باور نمی کنی 
اگر بگویم 
آن درد نیست 
درد ... نگاه ِ نگران توست 
درد... تسلای بیجایی است که می دهی 
درد... دیدن ِ دلواپسی است 
درد ؛ فهمیدن ِ درد داشتن است 
کاش کسی می فهمید 
کاش 
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...