دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

ترس از دست دادن

سخت باشی و صبور 
به وقت مواجه ی واقعی با ترس 
ترس ِ از دست دادن 
دیگر
نه سختی 
نه صبور
و این را 
شاید از 
بی خوابی و افکار مشوش 
نوشته های پریشان 
و بی پایان
و هزار پاسخ بی چرا 
بتوان فهمید 
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...