پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

یکی از همین روزها

یک روز معمولی 
جایی که اصلن مهم هم نیست 
ایستاده یا نشسته 
گم خواهم شد ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...