پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

آنی که دلتنگش هستم ...

روزهایی که دلتنگم 
حتی طاقت شنیدن صدای آنی که دلتنگش هستم را هم ندارم ...
روزهایی که دلتنگم 
.
.
.
.
فقط دلتنگم 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...