دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

هیـــــس

ساکت لطفن !
واژه ها خوابند 
این چند تا را هم که می بینی 
از نفس افتاده و خسته اند 
با چشمانی نیمه باز و خمار
و خمیازه هایی کشدار 

خرده مگیر از من 
سکوت هم 
روزی 
خسته خواهد شد ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...