پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

آدم بی نشانه

چه خوب است که نشانه ای داشته باشی 
آدم بی نشانه 
مثل ِ من 
بود و نبودش یکی است 
بودش هیچ نشانه ای برای نبود ندارد 
آدم های بی نشانه نامرئی اند 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...