یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

رالی

اتفاقی به مسابقه ی اتومبیل رانی رسیدم 
در ابتدای مسیر ایستادم 
غم انگیز بود 
از دید من همه می رفتند 
و از دید آنهایی که در انتهای مسیر ... همه می رسیدند ....

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...