دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

آنچه نیست مقصود است

به کوه می روم 
دلم 
دشت می خواهد 
به جنگل می روم 
کویر 
به بحر ... بر ....

همیشه 
آنچه نیست مقصود است ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...