سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۶

حکم آنچه تو اندیشی

مرام ِرفاقت که شکوه نشناسد 

به هرکجا که بخواهی 
رها کنم من را ....

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...