پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

امان از وقتی که کسی زبان ِ چشم بداند ...

خوبی خنده های مصنوعی این است که لبت ناخواسته فرم ِ خنده می گیرد
دیگر به مصنوعی خندیدن فکر هم نمی کنی 
تو همیشه خندانی با لبخندی که از دید ِ دیگران زیبا و طبیعی است ... 

امان از وقتی که کسی زبان ِ چشم بداند ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...